Veelgestelde vragen over de Groepsaankoop

Wie kan deelnemen?

Ieder lid van Confederatie Bouw kan deelnemen aan de groepsaankoop.

Wat met mijn huidig contract?

Indien uw elektriciteitsverbruik 50.000 kWh/jaar of aardgasverbruik >100.000 kWh/jaar bedraagt, kan u deelnemen aan de groepsaankoop vanaf de einddatum van uw huidig contract. Particulieren kunnen niet deelnemen aan deze groepsaankoop.

Hoe kan ik deelnemen aan de groepsaankoop?

Om deel te nemen aan de groepsaankoop volstaat het om het inschrijvingsformulier op de website in te vullen. U krijgt dan automatisch een overzicht van die inschrijving toegestuurd. Die moet u ondertekenen en mailen naar flux@fluxenergy.be samen met een recente factuur of uw huidig contract. Vanaf dan bent u ingeschreven.

Hoe verloopt de groepsaankoop?

De groepsaankoop ontzorgt u en uw bedrijf. De groepsaankoop verloopt in 2 fasen, de eerste fase is vrijblijvend, de 2de fase is bindend.
Fase1: u schrijft zich in via het inschrijvingsformulier en ondertekent de volmacht. Eens de groepsaankoop is uitgevoerd, ontvangt u een individueel rapport met de gedetailleerde analyse voor uw situatie.
Fase 2: indien u hierop wenst in te gaan, bevestigt u deze analyse en geeft u aan Flux Energy de volmacht om in uw naam de definitieve onderhandelingen op te starten bij de winnende leverancier. Er volgt dan een 2de en finale offerte ronde waarna de contracten binnen 24 uur ondertekend en geparafeerd dienen te worden. U bezorgt de getekende contracten via flux@fluxenergie.be Flux Energy zorgt voor de verdere praktische afhandeling. Deelname aan de groepsaankoop is eenvoudig en ontzorgt u.

Hoeveel kost deelname aan deze groepsaankoop?

Inschrijven is gratis. Enkel leden van de Confederatie Bouw kunnen deelnemen aan de groepsaankoop.
De leverancier die de groepsaankoop wint, betaalt een vergoeding op basis van uw verbruik.

Wat is een EAN nummer?

Een EAN code is een identificatienummer van 18 cijfers. Dit nummer is uniek voor uw aansluiting en begint steeds met 54144. U kunt het EAN nummer vinden op de factuur van uw huidige energieleverancier. U kunt ook contact opnemen met uw distributienetbeheerder. Zonder dit nummer kan u niet deelnemen aan de groepsaankoop.

Ik beschik over meerdere aansluitingen, kan ik deelnemen?

Het inschrijvingsformulier voorziet meerdere aansluitingen. U kan met alle aansluitingen deelnemen.

Kan ik ook deelnemen met werfaansluitingen?

We voorzien een apart nationaal flexibel tarief voor werfaansluitingen. U vindt de detail via de link: www. .be

Wat als ik ingeschreven ben en nadien niet meer wens deel te nemen aan de groepsaankoop?

Tot 20/04/2017 kan u zich kosteloos uitschrijven door contact op te nemen met Flux Energy (flux@fluxenergy.be) Na deze datum is uitschrijven niet meer mogelijk.

Welke garantie heb ik dat ik voordeliger kan aankopen via de groepsaankoop?

Tot en met fase 1 zijn er geen verplichtingen. Enkel indien u bevestigt om deel te nemen aan fase 2, is de deelname definitief en wordt er een contract afgesloten voor u. Tot 20/04/2017 kan u steeds kosteloos terug uitschrijven.

Welke informatie moet ik precies doorgeven bij het inschrijven?

Alle informatie vindt u op uw facturen of in uw energiecontract. Na het invullen van het inschrijvingsformulier, ontvangt u een volmachtformulier. Via dit formulier geeft u aan Flux Energy de toestemming om de verbruiksgegevens op te vragen bij de distributienetbeheerder en om in uw naam contracten te onderhandelen conform de groepsaankoop. De inschrijving is enkel geldig na ontvangst van de getekende volmacht via flux@fluxenergy.be
U hoeft de verbruiksgegevens niet zelf te verzamelen en op te sturen.

Hoe gebeurt de vergelijking met mijn tarief?

Flux Energy vraagt bij de inschrijving een kopie op van uw meest recente factuur, afrekening of contract van uw huidige leverancier. Enkel indien u deze aan Flux Energy overmaakt, kan er een vergelijking worden gemaakt.

Dien ik mijn huidige leverancier te verwittigen indien ik wens deel te nemen aan de groepsaankoop?

Om deel te nemen aan de groepsaankoop moet u uw huidige leverancier niet op de hoogte brengen. U moet wel rekening houden met de contractuele voorwaarden in de overeenkomst met uw huidige leverancier. Als er in deze overeenkomst een opzegperiode wordt vermeld moet u die uiteraard respecteren. De opzegperiode is niet voor iedere leverancier of contract hetzelfde. Controleer dus uw contract en zeg de overeenkomst op volgens de daarin vermelde verplichtingen. Via deze link kan u een opzegbrief downloaden die u kan gebruiken om uw contracten op te zeggen. Eindafnemers met een jaarverbruik kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit of 100.000 kWh aardgas moeten geen opzeg doen en kunnen op ieder moment overstappen.

Moet ik een opzegperiode respecteren?

Eindafnemers met een jaarverbruik kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit of 100.000 kWh aardgas kunnen op elk moment overstappen, mits respectering van een opzegperiode van 1 maand, maar zonder verbrekingsvergoeding. 
Voor grotere verbruikers gelden volgende regels :
– Als u nooit een contract heeft ondertekend bij een leverancier en u dus nog door de standaardleverancier wordt beleverd, moet u geen opzegperiode respecteren.
– Als u wel al ooit een contract heeft ondertekend, moet u de einddatum met uw huidige leverancier respecteren. De opzegperiode is niet voor elke leverancier of contract hetzelfde. In de markt variëren de opzegperiodes van 1 tot 3 maanden. 
De opzegperiode vindt u terug in uw contract.
– U mag ook steeds uw contract mailen naar flux@fluxenergy.be zodat wij de analyse kunnen doen.
Het opzeggen van uw contract doet u best door middel van een aangetekend schrijven. Via deze link kan u een voorbeeld van een opzegbrief downloaden.

Hoe verloopt mijn overstap naar een nieuwe leverancier?

De leverancier die de groepsaankoop wint, regelt de overstap. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Deze overschakeling wordt opgevolgd door Flux Energy zodat u er zeker van bent dat die tijdig gebeurt.

Waar kan ik terecht bij vragen rond de groepsaankoop?

Met vragen kan u steeds terecht op flux@fluxenergy.be of op het nummer 0473/456.017.

Op welk deel van de energiefactuur zal de groepsaankoop impact hebben?

Een energiefactuur bestaat uit 4 verschillende componenten.
1. Energie (elektriciteit of aardgas)
2. Transport (Elia of Fluxys)
3. Distributie (Eandis of Infrax)
4. Taks (overheid)
De groepsaankoop kan enkel een verschil maken op het gedeelte energie (vaste vergoeding, vermogensterm, groenestroomcertificaten, wkk certificaten en elektriciteit/aardgas).
Voor een gemiddelde KMO betekent dat zo’n 75 % van de elektriciteitskost. Transport, distributie en taxen zijn niet onderhandelbaar.

Worden alle leveranciers betrokken?

-Alle energieleveranciers met een leveringsvergunning, verleend door de VREG, die ook effectief operationeel zijn als energieleverancier, worden aangeschreven om aan te bieden voor deze groepsaankoop.

Waarom loopt de overeenkomst met mijn toekomstige leverancier tot 31/12/2020?

-Onafhankelijk van de startdatum van de overeenkomst zal het contract met de leverancier lopen tot 31/12/2020. Alleen door voor de gehele groep eenzelfde einddatum te kiezen kunnen we een objectieve vergelijking maken tussen de verschillende aanbieders.

Hoeveel zal ik besparen?

-Hoeveel u zal besparen is afhankelijk van de prijzen die u vandaag betaalt. In vorige groepsaankopen is Flux Energy er steeds in geslaagd om voor alle deelnemers een fikse besparing te realiseren. Flux Energy zorgt er sowieso voor dat u, in vergelijking met de huidige markt, een zeer gunstig tarief voor de afname van elektriciteit en aardgas heeft voor de periode tot 31 december 2020.

Wat als een andere leverancier achteraf beweert een goedkopere offerte te kunnen aanbieden?

In dit geval mag u Flux Energy zeker contacteren voor een gratis vergelijk van dat voorstel. Een goedkopere prijs kan, maar belangrijk is om appelen met appelen te vergelijken.

Behoort een injectiecontract ook tot de groepsaankoop?

Indien u beschikt over een injectiecontract mag u ons de gegevens bezorgen. Er zal ook een groepsaankoop gebeuren voor de injectiecontracten.