FLUX wind

Onze dienst voor windenergie ondersteunt u bij het verkrijgen van een vergunning voor de plaatsing van een windmolen op uw terrein.

Flux Energy beschikt over een goede kennis van de commercieel beschikbare windturbinemarkt, en heeft alle expertise en software (o.a. Windpro) in huis voor de opbrengstberekening in functie van de locatie en onderlinge opstelling van de turbines. We brengen ook alle effecten zoals slagschaduw, geluid en visuele impact in kaart en toetsen deze op de haalbaarheid.

Onze expertise wordt ingezet op twee fronten. Enerzijds ontwikkelen we voor de overheden concrete ‘windplannen’ van een welbepaalde regio, zoals een havengebied of gemeente. Anderzijds ondersteunen we projectontwikkelaars en energiebedrijven in de optimale inplanting, vergunning en realisatie van hun ambities in windenergie.