FLUX training

Aankopen van energie blijft een complexe materie. Door een volatiele energiemarkt houden energieaankopen risico’s in. Dankzij onze opleidingen kan u genieten van de opportuniteiten op de energiemarkt en kan u zich indekken tegen de risico’s.

Inhoud

We geven u een beter  inzicht in de producten elektriciteit en aardgas en de invloed van de externe cost drivers op de prijsevoluties. We bekijken de verschillende contractvormen en de verschillende prijscomponenten. We bespreken de spot- en termijnhandel met hun bijhorende voor- en nadelen en bekijken dit in functie van uw eigen aankoopsituatie.

We begeleiden u om een efficiënte energietender op te stellen en gefundeerde aankoopcriteria te bepalen. Offertes van energieleveranciers te evalueren en objectief met elkaar te vergelijken en het risicogehalte van verschillende aanbiedingen in te schatten.

Resultaat

Na onze opleidingen bent u in staat offertes van verschillende leveranciers kritisch te bekijken en te analyseren. U hebt een klare kijk op uw budget, risico, strategie en aankoopsituatie. En u kan uw aankoopstrategie optimaal afstemmen op uw bedrijfsvoering.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot de medewerkers die betrokken zijn bij de financiële aspecten van energiebeheer in een bedrijf. Wij denken daarbij aan directieleden, managers, aankopers, accountants, technisch verantwoordelijken, productiemanagers, maintenance managers, milieucoördinatoren en bedrijfsjuristen. De opleidingen kunnen zowel voor profit als non-profit, nationaal en internationaal.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Tailormade

Op uw vraag werken we voor u een specifiek aanbod uit