FLUX legal

Indien een bedrijf betrokken wordt in een geschillenprocedure, kan het de behoefte hebben aan een deskundig, feitelijk, technisch of wetenschappelijk advies van een onafhankelijk expert.Het deskundigenonderzoek is één der onderzoeksmaatregelen die u in het kader van een minnelijke regeling feiten bezorgt die naar een oplossing kunnen leiden om alzo kosten te besparen van een langdurig juridisch conflict. Onze deskundigen werken steeds in volle onafhankelijkDesgewenst kan u eveneens een bemiddelingsprocedure opstarten waarbij wij steeds uitgaan van de naakte wettelijke en wetenschappelijke feiten.

79% van de klachten hebben betrekking op de energieleveranciers, 21% op de distributienetbeheerders.

Als u betrokken bent in een geschil, al dan niet gerechtelijk, doet u er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen om de mogelijkheden af te toetsen.

Onze deskundigen kunnen instaan voor een zuiver juridische deskundigenonderzoek tot organisatie van een volledige bemiddelingsprocedure.

Een conflict met een energieleverancier of distributiemaatschappij  kan natuurlijk over van alles gaan, maar wat belangrijk is, is om uit te zoeken wat precies uw rechten in dit conflict zijn. Heeft u recht van spreken of heeft uw energieleverancier gelijk? In 40% van de gevallen is de klacht gerechtvaardigd.

Flux Energy werkt volledig onafhankelijk van het elektriciteits- of aardgasbedrijf. De informatie die verstrekt wordt aan Flux Energy, wordt vertrouwelijk behandeld. Na bemiddeling door Flux Energy is een verdere gerechtelijke procedure nog steeds mogelijk.