FLUX power plants

Bij warmtekrachtkoppeling (afgekort wkk) wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. Dat kan een fossiele brandstof (stookolie of aardgas) of hernieuwbare brandstof zijn (biogas of biomassa).

Flux Energy heeft samen met zijn partners een toonaangevende ‘track record’ als consultancy- en engineeringbedrijf ontwikkeld, met ‘best in-class’ energie-engineering en met oplossingen gebaseerd op state-of-the-art technologieën. Onze diensten zijn gericht op de economische en ecologische efficiëntie van nieuwe of reeds bestaande faciliteiten, zodat de kosten in het voordeel van onze klanten en hun eindgebruikers verminderen.

Onze partners beschikken over een ruime, internationale ervaring in zowel small, medium en large energiecentrales of WKK’s (warmtekrachtkoppeling) met een diversiteit aan brandstofinput: hernieuwbaar, afval of conventioneel.

We starten bij een voorstudie en voorontwerp en ondersteunen u bij ontwerp, architectuur, uitvoering, vergunningstrajecten en projectmanagement.