Hoe werkt deze groepsaankoop?

Tot 20/04/2017 kan u zich kosteloos inschrijven voor de groepsaankoop via dit inschrijvingsformulier. Na inschrijving ontvangt u automatisch een document per mail dat u moet ondertekenen en terugmailen naar flux@fluxenergy.be.
Dit document is de definitieve inschrijving voor de groepsaankoop en tevens een volmacht die u geeft aan Flux Energy om in uw naam contracten te onderhandelen en verbruiksgegevens op te vragen bij de distributienetbeheerder.De groepsaankoop verloopt in 2 fasen. Fase 1 is vrijblijvend, fase 2 is bindend.

Fase 1:

Deze fase omvat de inschrijving en de eerste offerteronde. Na de eerste fase (offerteronde 1) ontvangt u van Flux Energy een individueel rapport per email met daarin de voordeligste aanbieding voor uw verbruik(en). Tot en met deze fase is de deelname aan de groepsaankoop kosteloos en volledig vrijblijvend.
Op basis van deze analyse beslist u of u definitief wenst deel te nemen aan de 2de fase. De 2de fase is de finale onderhandelingsronde met de deelnemende leveranciers. Vanaf het moment dat u bevestigt om deel te nemen aan de 2de fase, verbindt u zich ertoe om in te gaan op het contract van de groepsaankoop.

Het getekende contract dient te worden bezorgd aan Flux Energy die dit registreert en de communicatie met de winnende leverancier verzorgt.

Het contract verbindt de deelnemer aan de geselecteerde leverancier. Flux Energy noch de Confederatie Bouw hebben daarbij contractuele verplichtingen.
Flux Energy bezorgt meteen de getekende contracten aan de leverancier en volgt dit verder op. Flux Energy blijft ook nadien ter beschikking voor vragen of eventuele klachten.

Deelname aan de groepsaankoop heeft 2 belangrijke voordelen; de ontzorging van het dossier en het voordelig aankopen van energie.

Over Flux Energy

Flux Energy is een onafhankelijk energieadviesbureau met 15 jaar ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in de aankoop van elektriciteit en aardgas en de verkoop van lokaal geproduceerde energie. Denk daarbij aan injectie uit zonnepanelen, windmolens, WKK installaties en Biomassa.
Tevens geven we opleidingen rond het thema energie aan bedrijven, leveranciers en traders en treden op als juridisch expert bij conflicten met energieleveranciers, distributiemaatschappijen en andere stakeholders uit de energiesector. Daarnaast kunnen onze experten voordrachten en presentaties geven als spreker op seminaries en studiedagen.
Met onze persoonlijke benadering en expertise van de energiemarkt helpen we ondernemers de energiezaken zo goed en voordelig mogelijk te regelen.
Drijvende kracht en oprichter van Flux Energy is Kris Belmans. Als energiespecialist reeds actief in de energiesector sinds de vrijmaking van de energiemarkt. Hij beschikt op een jarenlange ervaring op het gebied van aankoop en verkoop van elektriciteit en aardgas. Alvorens te starten met Flux Energy heeft hij zijn verkoopervaring in de energiesector opgedaan bij een energieleverancier en zijn aankoopervaring bij een energieconsultant. Hij heeft in zijn loopbaan reeds tientallen miljarden kWh verhandeld en kan ook voor u een meerwaarde zijn.

visie

We leven in een energiemarkt die volop in beweging is. Door de liberalisering van de energiemarkt, de belangen van energieleveranciers en de transitie naar duurzame energievoorziening wordt de energiemarkt complexer. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen volop kansen. Onafhankelijke en betrouwbare energiespecialisten met verstand van zaken kunnen bedrijven helpen deze kansen te benutten door ondersteuning te bieden bij energievraagstukken rondom aankoop, facturatie, kostenbesparingen en duurzame energie.

missie

Het is onze missie bedrijven te helpen hun energiekosten te minimaliseren door onafhankelijk advies en betrouwbare ondersteuning bij individuele energievraagstukken.

Flux Energy is 100 % onafhankelijk, neutraal en objectief tegenover energieleveranciers of andere bedrijven in de sector. Die neutraliteit, samen met de garantie van kwaliteit, maakte dat de Confederatie Bouw Flux Energy als partner koos om deze groepsaankoop te begeleiden.