FLUX cill check

Er kan – helaas – veel mis gaan in het facturatietraject. Vaak versturen de energieleveranciers onjuiste facturen naar hun klanten. Met daarin verkeerde volumes, tarieven of netwerkkosten.

Voor organisaties die maandelijks meerdere facturen per locatie ontvangen, kan het al lastig zijn om administratief overzicht te houden. Elke factuur controleren is dan onmogelijk, zeker als het om verschillende vestigingen gaat. Fouten aan leverancierszijde in facturen ontdekken en deze terugdraaien, kost veel moeite en leidt tot ergernis.

Na controle van alle facturen zorgen wij voor feedback. Mocht het nodig zijn om te veel gefactureerde bedragen terug te vorderen, dan overleggen wij namens u met de energieleverancier.

Een administratieve zorg minder.