FLUX peak shaving

Uw netwerkaansluiting moet altijd in staat zijn om aan hoge pieken te voldoen. Hoe hoger deze pieken, hoe hoger de capaciteitskosten zijn. Deze kosten zijn aanzienlijk. Door maximaal aan peak shaving te doen, zorgt u voor een gelijkmatiger energieverbruik. Dit levert al snel een behoorlijke besparing op. 

Flux Energy inventariseert en analyseert de huidige situatie en verbruiksprofielen. Eveneens onderzoeken we op welke momenten het elektriciteitsverbruik het hoogst is.

Het piekbewakingssysteem kan eveneens uitgebreid worden met aanvullende diensten, zoals energiemonitoring.

 

Na het onderzoek ontvangt u een overzichtelijk rapport waarin Flux Energy alle gemeten waarden meldt, inclusief onafhankelijk advies hoe u piekmomenten in uw organisatie vermijdt. Vaak blijkt dat eenvoudige maatregelen al tot lagere pieken leiden. Bij bedrijven met een grootverbruik aansluiting resulteert het verlagen van het piekverbruik in een substantiële financiële besparing.