FLUX compressed air

Een optimalisatie van het energiegebruik voor perslucht kan belangrijke besparingen realiseren. Flux Energy meet en optimaliseert uw huidige compressorinstallatie.

Perslucht biedt veel voordelen, maar blijft een van de duurste energievormen. Dit is te wijten aan het feit dat een belangrijk deel van de energie die wordt gebruikt om de perslucht te genereren, verloren gaat als warmte, mechanische energie en andere verliezen. Bovendien zijn lekkages een vaak voorkomend probleem. Flux Energy beveelt een regelmatig onderhoud en controle aan van persluchtsystemen. We sporen met ultrasoon detectoren efficiënt persluchtlekken op en geven een duidelijk beeld van de potentiële winsten.

Ieder persluchtlek wordt voorzien van een label zodat het door het onderhoudsteam snel kan teruggevonden worden. Na de audit wordt een rapport opgeleverd met een gedetailleerd overzicht van alle lekken met een foto en de jaarlijkse kostprijs van het lek.

De duur en daaruit resulterende kost van een audit is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het systeem. Onze ervaring leert dat de investeringen in dit soort audits zich bijzonder snel terugverdienen.