FLUX eportal

Flux eportal geeft u een onafhankelijk inzicht in elektriciteitsverbruik voor bedrijven dankzij onze eigen slimme meter.

De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. Om goed in beeld te krijgen waar de besparingskansen liggen is helder inzicht in energie heel belangrijk. Wij maken het voor u heel gemakkelijk, de enige vereiste is een slimme meter!

Flux eportal is een online energieverbruiksmanager, waarmee u uw energiekosten blijvend verlaagt. Uw energieverbruiken worden geregistreerd en bewaakt. Flux eportal leest de data van uw slimme meter, daardoor kunt u op elk gewenst moment van de dag uw verbruik zien en handelen als dat nodig mocht zijn. We geven inzicht in verbruik. U neemt een abonnement op de dienstverlening van Flux eportal en maakt daarmee optimaal gebruik van de diensten die hieraan gekoppeld zijn: het uitlezen, het bewaken, het sturen van alert e-mails, rapportages e.d.

Flux eportal is dan ook een onmisbaar instrument bij de verlaging van uw energiekosten.

De voordelen van Flux eportal:

Afwijkingen in het verbruikspatroon worden zichtbaar, toe- en/of afname van verbruik komen in beeld, kansen voor energiebesparing komen boven water, uw officiële meter wordt gecontroleerd op afwijkingen.

Wij richten graag een demo voor u in.

De beste energiebesparing bereikt u met de energie die u niet gebruikt. Met Flux eportal heeft u een waterdichte energiehuishouding. U ziet waar onnodig energie gebruikt wordt. U ziet ook waar de grootste energieverbruikers zitten en de kans op energiebesparing dus het grootst is. Om te komen tot efficiënt energieverbruik geeft Flux eportal richting aan besparingen op het gebied van zowel technische maatregelen als veranderingen binnen de organisatie en van gedrag van mensen.

Maak vandaag nog een afspraak en één van onze consultants komt binnenkort bij u langs.